De Vereniging Suringar staat al ruim 100 jaar voor protestants-christelijk onderwijs in Maastricht en omgeving. Als Vereniging Suringar willen we het protestants-christelijk onderwijs graag op een duurzame manier in stand houden. Onze waarden en normen zijn gebaseerd op Bijbelse inzichten en ons onderwijs is geïnspireerd door een christelijke visie op leren, leven en samenleven. Een visie waarin respect, aandacht en liefde voor elkaar en voor elkaars waarden en normen en geloofsovertuiging heel belangrijk zijn. Dit uit zich in de onderwijskundige, de pedagogische en de levensbeschouwelijke keuzes die er op onze scholen gemaakt worden.