De Vereniging Suringar staat al ruim 100 jaar voor protestants-christelijk onderwijs in Maastricht en omgeving. Als Vereniging Suringar willen we het protestants-christelijk onderwijs graag op een duurzame manier in stand houden. We richten ons dan ook op kwalitatief goed onderwijs, onze identiteit en de continuïteit. De normen en waarden die de Vereniging hanteert, zijn gebaseerd op een christelijke levensovertuiging en kennen als basis het Evangelie van Jezus Christus.

We hebben een vacature? Interesse? Klik dan op deze link voor meer informatie.