Vertrouwenspersoon

Overal waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Ook bij ons. We vinden het belangrijk om eerst met elkaar in gesprek te gaan, maar mochten we er samen niet uitkomen, dan kan contact op worden genomen met onze vertrouwenspersoon.

Op hoofdlijnen heeft deze vertrouwenspersoon drie taken:

• Opvangen en begeleiden van de klager gericht op het oplossen van de klacht;

• Voorlichting geven over zijn/haar functie en over vormen van ongewenst gedrag en het organiseren van preventieve activiteiten die veiligheid bevorderen;

• Jaarlijks verantwoording afleggen aan bestuur en adviseren t.b.v. sociale veiligheid.

We zijn ook aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Voor een klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld (zoals grove pesterijen) en signalen over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
Op werkdagen te bereiken van 08.00 – 17.00 uur.

Op beide scholen is ook een vertrouwenspersoon voor de kinderen aanwezig.