Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur. Hij heeft in algemene zin tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging Suringar. Ook staat de Raad van het Toezicht het bestuur bij met raad en daad en adviseert hij – gevraagd en ongevraagd – het bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Pim Oosterhuis (voorzitter)
  • Paulien Dijk
  • Catalina Goanta
  • Robert Suurmond
  • vacature