Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur. Hij heeft in algemene zin tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging Suringar. Ook staat de Raad van het Toezicht het bestuur bij met raad en daad en adviseert hij – gevraagd en ongevraagd – het bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Christine Lunders-den Harder
  • Pim Oosterhuis (voorzitter)
  • Rianne Siebenga
  • Robert Suurmond

Meer informatie over de gezochte competenties en vereisten met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht is opgenomen in het profielschets voor de Raad van Toezicht.