Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur. Hij heeft in algemene zin tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging Suringar. Ook staat de Raad van het Toezicht het bestuur bij met raad en daad en adviseert hij – gevraagd en ongevraagd – het bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Pim Oosterhuis (voorzitter)
  • Catalina Goanta
  • Robert Suurmond
  • Jesse de Haan
  • vacature

De Raad van Toezicht van de Vereniging Suringar zoekt een nieuw lid. Dit lid brengt bij voorkeur deskundigheid mee op het verder ontwikkelen en versterken van de protestants-christelijke identiteit van de vereniging en de beide scholen. We zoeken dus iemand met een sterke christelijke en kerkelijke binding in de regio met hart voor primair onderwijs.

Meer informatie over de gezochte competenties en vereisten met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht is opgenomen in het profielschets voor de Raad van Toezicht.