Vacatures

We zijn op zoek naar een enthousiaste, flexibele leerkracht met IB taken die per 1 september 2016 het team van de Emile Weslyschool kan komen versterken en die:

– hart voor kinderen heeft en een duidelijke visie op onderwijs;
– teamwerker is en een open en lerende houding hebben;
– doelgericht en planmatig kan werken, doelen kunnen vertalen naar activiteiten;
– via goed klassenmanagement een prettige leeromgeving aan ieder kind kan bieden;
– een veilig pedagogisch klimaat weet te realiseren in de groep.

Wij zoeken actieve christenen die de bijbel als inspiratiebron hebben. Dit is een essentiële voorwaarde, we zien dit dan ook graag terug in je motivatiebrief.
Heb je interesse in één van deze vacatures? Stuur ons dan je motivatiebrief en CV. Of neem voor meer informatie contact met ons op.


De leerkracht met IB taken:
– coördineert de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben;
– zorgt voor de communicatie met ouders als belangrijke partners en met derden zoals scholen en zorginstellingen;
– neemt diagnostische toetsen af of laat die af nemen;
– analyseert en interpreteert toetsgegevens;
– stelt de schoolzelfevaluatie op met daarin concrete adviezen voor verdere schoolontwikkeling.

Voor deze functie wordt daarom gevraagd om:
– een officieel getuigschrift IB-er, behaald bij een instelling als bijvoorbeeld Fontys, Seminarium voor Orthopedagogiek of Windesheim;
– een afgeronde opleiding Master SEN;
– specialisatie (of verdiepende cursussen) op dyslexie /dyscalculie/gedrag i.v.m. Passend Onderwijs;
– eventueel een opleiding tot Remedial Teacher (gevolgd bij opleidingsinstellingen als bovenstaand).

Als je géén IB opleiding hebt, maar wel opleidingen tot coach gevolgd hebt in combinatie met een opleiding tot dyslexie/dyscalculie/gedrag specialist of Remedial Teacher ben je ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.