Missie

Wij willen álle kinderen tot bloei laten komen. Elk kind heeft een uniek verhaal, en wij luisteren met een open hart. Ons basisonderwijs is gebaseerd op respect, aandacht en liefde voor elkaar, geïnspireerd door onze protestants-christelijke basis.

Visie

We kiezen nadrukkelijk voor open scholen. Dat wil zeggen dat we onderwijs verzorgen voor iedereen die zich aangesproken weet door onze visie, met oog voor ieders afkomst, culturele identiteit of religie. Het is daarbij van groot belang dat onze scholen een veilige en uitdagende leeromgeving zijn waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en zich kunnen voorbereiden op een plek in de maatschappij. Als kinderen voor een van onze scholen hebben gekozen dan doen we er alles aan om er voor te zorgen dat ze bij ons op hun plek zitten.

Onze scholen staan midden in de maatschappij. Samenwerking met ouders als opvoedkundige partners is voor ons het uitgangspunt. Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de (christelijke) vorming van hun kinderen, en de school mag daarop aansluiten. Ook de samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening en andere betrokken partners is voor ons van groot belang. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze leerlingen.