Missie

De missie van de Vereniging Suringar is het duurzaam in stand houden van kwalitatief hoogstaand protestants-christelijk basisonderwijs in Maastricht en omstreken. De Vereniging zorgt voor onderwijs gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, waarbij waarden en normen worden bepaald door het Evangelie van Jezus Christus. De Vereniging Suringar biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke medeburgers.

Visie

Hoofdtaak van de Vereniging Suringar is het waarborgen van de kwaliteit, de identiteit en de continuïteit van het onderwijs.

Kwaliteit
De tussen- en eindopbrengsten zijn van voldoende niveau en de schoolteams zijn naar buiten gericht en pro-actief. Dat betekent dat ze zich op eigen initatief de laatste ontwikkelingen binnen het primair onderwijs eigen maken. Van elke leerling is duidelijk wat zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn en het onderwijsaanbod is daarop aangepast. De resultaten van de cursussen die gevolgd worden door de leerkrachten hebben gelijk effect op hun manier van werken in de klas.

Identiteit
Het protestants-christelijke karakter van de Vereniging komt in meerdere aspecten naar voren. Op de scholen wordt iedere dag methodisch gewerkt aan Bijbelonderwijs conform de protestants-christelijke traditie. Dit geldt ook voor de maandafsluitingen en de Kerst-, Paas-, en Pinkstervieringen. De Vereniging kent een identiteitsbeleid en in het aannamebeleid van nieuwe leerkrachten speelt de protestants-christelijke identiteit een belangrijke rol.

Continuïteit
Om de continuïteit van de Vereniging en de scholen te kunnen waarborgen, levert de begroting een positief resultaat op. Ouder- en medewerkertevredenheidsondezoeken laten zien dat de Vereniging op de goede weg is.