Eeuwfeest

100-jaar

In 2016 vierden we als Vereniging Suringar ons 100-jarig bestaan. We zijn de Heer dankbaar dat we al zo lang van betekenis kunnen zijn voor de kinderen in Maastricht en hen protestants christelijk onderwijs kunnen bieden op de Emile Weslyschool en de Suringarschool.

Een korte weergave van de activiteiten:

• Viering in de Sint Janskerk;
• Minisymposium Bestaansrecht van de kleine school in de grote stad.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake opende het symposium waaraan verder een keur aan sprekers uit het onderwijsveld en politiek deelnam. Wethouder Mieke Damsma (D66), bestuursvoorzitter van de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Wim Kuiper (Verus; tevens oud-wethouder in Maastricht) en hoogleraar Christelijke identiteit Roel Kuiper hebben elk vanuit hun eigen perspectief hun licht geworpen op de bijzondere plek en toekomst van de kleine (bijzondere) school in de grote stad.

In de media is uitgebreid stilgestaan bij de viering en het minisymposium. Onder meer het Nederlands Dagblad en CDA Maastricht besteedden er aandacht aan.

• Reünie (1 oktober).

In het kader van ons jubileum is een jubileumboek verschenen. Het is een mooi boek geworden met 96 pagina’s historie, herinneringen, anekdotes en vele foto’s. Het boek is een waardevol bezit voor allen die met de Suringarschool en de Emile Weslyschool of de Vereniging te maken hebben gehad. Als leerling, als leerkracht, als bestuurslid, als lid van de oudercommissie of de medezeggenschapscommissie of in welke hoedanigheid dan ook.

Interesse in dit boek? Neem dan contact met ons op.