Medezeggenschapsraad

Om ouders, leerlingen en leerkrachten bij het beleid van de Vereniging te betrekken is er de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft drie rechten, namelijk informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De rechten en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen.

De MR komt vijf keer per jaar samen en bestaat uit leerkrachten en ouders.

Leerkrachten:
Sandra Limpens
Angèle Ploumen

Ouders:
Jenna van de Beek
Liesbeth van Vliet