Jaaroverzicht

De Vereniging Suringar richt zich op drie beleidsterreinen, namelijk kwaliteit, identiteit en continuïteit. Om deze beleidsterreinen te ontwikkelen wordt op beide scholen gewerkt met schoolontwikkelplannen. Deze zijn gebaseerd op de Schoolplannen 2019-2022 en het Strategisch beleidsplan 2019-2022.

De Vereniging maakt deel uit van het Passend Onderwijs samenwerkingsverband Maastricht en Heuvelland. Op de websites van de scholen zijn de schoolondersteuningsprofielen beschikbaar. Hierin staat aangegeven welke ondersteuning op de scholen wordt geboden. Wilt u meer weten over Passend Onderwijs? Neem dan contact op met het bestuur of kijk op de website van het samenwerkingsverband, klik hier.

Jaarverslagen

De activiteiten van de Vereniging Suringar worden jaarlijks vastgelegd in een bestuursverslag en de jaarrekening, gezamenlijk het jaarverslag.

Bekijk het jaarverslag 2019.

Bekijk het jaarverslag 2018.

Bekijk het jaarverslag 2017.