Het bestuur van de Vereniging Suringar bestaat, conform de code goed bestuur, uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur ziet toe dat het beleid zoals geformuleerd is in het strategisch beleidsplan uitgevoerd wordt door de directie en het managementteam.

Voorzitter : Dr. F. (Francis) van der Mooren
Secretaris :  vacant
Penningmeester : Drs. A. (Annelies) van Belle

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur heeft in algemene zin tot taak toezicht te houden op het beleid van het dagelijks bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging Suringar en om datzelfde bestuur met raad, en in voorkomend geval met daad, terzijde te staan.

Dr. mr. J. (Pim) Oosterhuis
Drs. P. (Paulien) Dijk