Organisatie

De organisatie van de Vereniging Suringar ziet er als volgt uit.

Ledenvergadering

Dagelijks bestuur

Toezichthoudend bestuur

Directie

De Vereniging Suringar kent conform de wet medezeggenschap op scholen een medezeggenschapsraad.

In het jaarverslag staan de activiteiten van de Vereniging Suringar beschreven.

Samenwerkingsverband

De Vereniging Suringar maakt deel uit van het samenwerkingsverband Maastricht en Heuvelland (PO 31.05). Klik hier voor meer informatie over het samenwerkingsverband en die afspraken die binnen het samenwerkingsverband over Passend Onderwijs zijn gemaakt.