De Vereniging

De Vereniging Suringar staat al ruim 100 jaar voor protestants-christelijk onderwijs in Maastricht en omgeving.  Als Vereniging Suringar willen we het protestants-christelijk onderwijs graag op een duurzame manier in stand houden. We richten ons dan ook op kwalitatief goed onderwijs,  onze identiteit en de continuïteit.

De normen en waarden die de Vereniging hanteert zijn gebaseerd op een christelijke levensovertuiging en kennen als basis het Evangelie van Jezus Christus.

De ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de Vereniging. Zij benoemt het dagelijks bestuur en het toezichthoudend bestuur.

Voor de ledenvergadering zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Bent u protestants-christelijk en wilt u het protestants-christelijk onderwijs voor Maastricht en omgeving behouden en versterken dan nodigen we u van harte uit om het aanmeldingsformulier in te vullen en dit op te sturen of per e-mail te sturen naar het bestuur.

.